kwastenliggendR2.jpg (44792 bytes)  
Home - gallery

  Persoonlijk cadeau

  Werkwijze

  Materialen en lijst

  Achtergrond schilderes

  Referenties

  Prijzen

  Workshop

  Contact
pat
pat
pat

verfentube3.jpg (68229 bytes)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pat
koppatportretten.jpg (22403 bytes)
pat

ogen1.jpg (317530 bytes)

      
Achtergrond schilderes                                              


  
Mensen hebben haar altijd geboeid en schilderen was een latent verlangen.
   Op de middelbare school ontving ze uitmuntende cijfers voor tekenen en handvaardigheid.
   Ze koos voor een studie en baan in het onderwijs en heeft zich gespecialiseerd in
   technische handvaardigheid. Daarnaast heeft ze zich toegelegd op de portretschilderkunst.
   Patricia heeft masterclasses gevolgd bij de gerenommeerde portretschilder
   Ben Lustenhouwer. Verder heeft ze het portretschilderen zich eigen gemaakt door het   
   bestuderen van oude meesters, lezen van vakliteratuur en veel oefening.
   Op de home-pagina ziet u een aantal van haar werken, voornamelijk prive-  
   opdrachten. Patricia Volkova is getrouwd, woont in Amsterdam en heeft twee kinderen.
  

       
DSC_4934ph.jpg (4157199 bytes)

              Patricia Volkova

       Background paintress

   People have always inspired her and painting was a latent desire.
   At secondary school she received excellent ratings for drawings and crafts.
   She chose to study and work in education and she specialized in technical crafts.
   In addition, she has focused on portrait painting.
   She has been taking masterclasses from the renowned portrait painter Ben Lustenhouwer.
   Besides that, she learned portrait painting herself by studying great masters, reading
   specialized literature and lots of practice.
   On her home page you can see some of her works, mainly private commissions.
   Patricia Volkova is married, lives in Amsterdam and has two children.